Galerie

Jarní setkání v pražské ZOO

Pražská pobočka ČAS se sešla 19.břenza v pražské ZOO na pravidelné výroční schůzi. Přítomna byla i technika ze SUPRA Praha, umožňující pozorovat Slunce, dalekohledy William Optics ZenithStar 110 vybavený Herschelovým hranolem a Lunt LS80THa na pozorování sluneční chromosféry.

...hvězdám blíž

Naši partneři:

Česká astronomická společnost
Přístrojová sekce ČAS
Astrofórum Galerie fotografií